John Med: Dával tak, aby nebyl důležitý

25. 1. 2012

Dne 25. ledna 2012 proběhly v Imphalu oslavy prvního výročí úmrtí českého salesiánského misionáře P. Jana Meda. Jeho neúnavná a nenápadná práce přináší i po jeho smrti chutné ovoce.

„Jsem moc rád, že jsem se mohl oslav zúčastnit a poděkovat za život P. Jana Meda, dotknout se jeho díla a modlit se na místech, kde tak plodně působil,“ říká P. Jára Vracovský SDB, jeden ze čtyř Čechů, kteří se oslav přímo v Imphalu účastnili.

P. Jan Med patří mezi velké české misionáře. Více jak 75 let prožil v Indii, nejdříve v jižní části a pak na severovýchodě. Byl učitelem, ředitelem, provinciálem, novicmistrem, skladatelem náboženských písní a především člověkem, který přinášel chudým venkovským dětem vzdělání a evangelium.

Tajemství šíře jeho působení se skrývá v práci s katechety a řeholními sestrami. Ti procházeli chudé čtvrti a venkovské oblasti a vyhledávali potřebné děti, které nechodí do školy, protože si to rodina z finančních důvodů nemohla dovolit. Jim pak zprostředkovával podporu. Peníze však nedával přímo rodinách, ale školám a internátům. Skrze tuto vzdělávací práci nabízel i evangelium. „John Med byl pro mě více než otec,“ řekl ředitel z jedné venkovské školy na kraji Imphalu. „Skrze něj jsem mohl najít katolickou víru a životní směr,“ dodává.

Dílo, které P. Jan Med započal, rok po jeho smrti pokračuje dál. Mnoho podporovaných rodin a škol vyjadřuje vděčnost všem, díky kterým mohou pokračovat ve vzdělávání a evangelizaci svých dětí. Bůh je neopustil. Další salesiáni, katecheté a sestry pokračují v započaté práci dál. A již nejen zasévají, ale také začínají sklízet plody z požehnané práce.

Stručné životopisné údaje:

 • 1916: narození v České republice
 • 1933: noviciát
 • 1934: první sliby
 • 1935: odjezd na misie do Indie
 • 1939: studium teologie
 • 1943: kněžské svěcení
 • 1950: první ředitel koleje a aspirantátu Nejsvětějšího srdce v Tirupatturu
 • 1958: provinciálem Jižní Indie
 • 1964: novicmistrem v Shillongu
 • 1970: farnost Krista Krále v Kohimě
 • 1971: farnost v Punnanamai, Mao
 • 1977: farnost v Senapati
 • 1992: škola Don Bosco Chinmeirong, Imphal
 • 2011: zemřel v Imphalu

« zpět na novinky