Máme dobrovolníka na SV Indie - aneb Jakub se představuje

9. 7. 2016

Jakub se chystá na rok do Indie - do Golaghatu - místa, které přes náš projekt Darujme vzdělání podporujeme. Je to skvělé - zážitky budeme mít z první ruky, stejně jako možnost přesně sledovat, jak se vámi zaslané peníze využijí. Přečtěte si jeho poutavé vyprávění o posledním roce, kdy se na dobrovolničinu intenzivně připravoval.

Cagliero – může pár víkendů změnit tvůj život?

„Děkujeme!“ je slovo, které se dere na rty a mysl všech účastníků letošního Cagliero a já nejsem výjimkou. Od samotného začátku jsem byl nadšen rodinnou atmosférou všech společných setkání, promyšleným programem a lidmi okolo. Cagliero se pro mě stalo ztělesněním osvěžujícího zastavení, které pohladí duši, nabudí do dalších dní a člověka vnitřně hluboce obohatí. A přitom samotné rozhodnutí zúčastnit se přípravy a vydat se na první víkend nebylo vůbec jednoduché a bylo zapotřebí přemoci silný vnitřní strach a uzavřenost, která se zdráhala opustit prošlapané cestičky a vyrazit do dosud neprobádaných končin. V mém nitru panovaly velké obavy a nejistota, které se mi jen s Boží pomoci podařilo přemoci. Po prvním nejdůležitějším kroku následovaly vzápětí další a nyní je ze mě čerstvý absolvent dobrovolnického kurzu, který byl slavnostně vyslán sloužit a pomáhat dětem a mládeži ve světě.

Když se důkladně zahledím do svého nitra a porovnám nynější prožívání se stavem rok a více starým, pozoruji určitou navenek ne možná tolik viditelnou změnu. Cagliero spolu s výukou němčiny na církevní základní škole pro mě tento rok znamenaly pomalý a patrně nikdy zcela neukončený přechod z uzavřeného egoismu ke zvolna se rozevírajícímu bytí pro druhé, které dává mému životu tak vytoužený smysl, radost a štěstí. Vedle velké pýchy, sebestřednosti a povyšování se nad druhé probleskly do mého života také záblesky lásky a vyjití ze sebe. Povzbuzen příkladem spoluúčastníků a vedoucích jsem znovuobjevil a poznal své dosud dřímající možnosti a obdarování a při pohledu na rozesmáté členy týmu a nadšené bývalé dobrovolníky mi nejednou pookřálo srdce a mé nitro se naplnilo pokojem.

Jsem velmi vděčný úžasnému kolektivu lidí, kteří nám v průběhu celého roku věnovali svůj čas a energii, a i kdyby třeba má plánovaná cesta do Indie na poslední chvíli selhala, zůstane Cagliero světlým bodem mého života, který mě v mém životě posunul dál, daroval mi nová přátelství a obdařil mě podnětným pramenem inspirace pro můj každodenní život. Díky za tyto nesmazatelné okamžiky a modlete se, prosím, za nás, ať tato vrchovatě načerpaná vědra přináší užitek těm, kdo to potřebují. Aksanti!

Jakub Honěk


« zpět na novinky