Chceš společně s námi pomáhat potřebným dětem a mladým lidem? Podpoř další dobrovolníky, kteří se vydají na svoji náročnou cestu a převezmou dobrovolnickou štafetu.

/img/article/a034401b.jpg

Rádi bychom i je dobře připravili na vše, co je čeká. Náklady na jeden dobrovolnický víkend činí 55.000 Kč, zahrnují např: lektorné, cestovné, pronájem, technické zajištění, náklady na ubytování a stravu týmu a bývalých dobrovolníků, kteří s víkendem pomáhají atd.)

Pro tyto účely jsme spustili darovací výzvu na platformě Darujme.cz pod názvem Vyšli dobrovolníky do světa.

Jménem našich dobrovolníků i těch, kterým pomáhají, vám ze srdce děkujeme!

DO ROKU 2022 BYLO VYSLÁNO JIŽ KOLEM 300 DOBROVOLNÍKŮ DO 26 ZEMÍ SVĚTA


zpět na novinky