Bosco Mangaal, the Social service wing of the work of Don Bosco

BREADS (jižní Indie)

Dary

Vzdělávací kurz pro indického učitele

Vzdělávací kurz pro indického učitele

1300 Kč

Úroveň vzdělání učitelů na indických školách je nízká. Školy nemají prostředky na kvalifikované učitele ani na další vzdělávání těch, kteří v nich již působí. Proto podporujeme vzdělávací kurzy pro tyto učitele. Mezi témata vzdělávacích kurzů patří osobní rozvoj, kreativní výuka a využití potenciálu dětí, možnosti neformálního vzdělávání apod.

Podpořte vzdělávací kurzy učitelů, jejichž cílem je aktivní kvalifikovaný učitel, který své žáky dokáže nadchnout a předávat jim odborné znalosti.

Darovat
Příspěvek na školné pro dítě

Příspěvek na školné pro dítě

550 Kč

Kdo má šanci vystudovat alespoň pár ročníků nebo se dokonce vyučit nějakému řemeslu, má mnohem lepší vyhlídky do budoucna. Může vymanit z chudoby sebe i svoji rodinu. Měsíc školného v salesiánské škole vyjde na 200 Kč, když do toho započítáme i zápisné a knihy, vychází to zhruba na 300 Kč za měsíc.

Podpořte salesiánskou školu, která bude moct platit školné těm dětem, jejichž rodiny si to nemohou dovolit

Darovat
Sešity pro 20 dětí

Sešity pro 20 dětí

300 Kč

Obyčejné sešity mohou dětem výrazně pomoci. Děti si mohou zapsat, co probírají, a podívat se na látku doma nebo předat znalosti mladším sourozencům. Rodiny dětí často řeší zajištění základních životních potřeb. Školní pomůcky jsou pro ně nadstandart.

Díky vaší pomoci mohou děti studovat a mít radost ze školního učiva, které probírají.

Darovat

Obecně o Indii

Indie pokrývá převážnou část indického subkontinentu v jižní Asii s rozlohou větší než tři a čtvrt milionů km2. Počtem obyvatel přes 1,2 miliardy lidí se jedná o druhý nejlidnatější stát světa.

Země je kulturně, nábožensky i jazykově rozmanitá. Má druhou nejrychleji se rozvíjející ekonomiku, ale i přes to se potýká s velkými sociálními i environmentálními problémy.

SADBA má v Indii tyto stálé partnery:

1)  Bosco Mangaal, the Social service wing of the work of Don Bosco

V této části Indie působí salesiáni již od první poloviny 20. století. Od roku 1935 zde také žil a do své smrti (2011) pracoval český salesián Jan Med. V současné době vytvářejí místní salesiáni díla pro děti a mládež v indických státech Arunachal, Pradesh, Nagaland, Manipur a Severní Assam.

Ve spolupráci s organizací Chingmeirong Don Bosco Society jsme roku 2020 zahájili pětiletý projekt Vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii. Prací na projektu, do kterého je zapojeno 24 škol, navazujeme na odkaz Jana Meda, který napomohl rozvoji vzdělání v tamní oblasti, školil učitele, katechety a pomáhal zřizovat venkovské školy.

Hlavní cíle společného projektu jsou tyto: Vytváření pozitivní atmosféry při výuce prostřednictvím proaktivních didaktických metod. Vytvoření modelových škol, které mohou být inspirativní pro další školy v okolí. Vytvoření nabídky pro ředitele škol, která bude inspirovat novými postupy a vzdělávacími metodami pro jejich studenty. Zefektivnění výuky a lepší motivaci učitelů. Udržitelnost vzdělávání, a to jak učitelů, tak dětí. Kvalitnější informovanost rodičů o potřebách a požadavcích na vzdělávání jejich dětí a také na podporu sdílení dobré praxe.

Díky darujme vzdělání mohou být podpořeny také děti, jejichž rodiny nemají dostatečné prostředky na zaplacení školného.

Organizace Bosco Mangaal je zaměřená na sociální práci a vzdělávání dětí z chudých rodin a také poskytuje základní zdravotní péči těmto rodinám.

Více informací se dozvíte zde.

2)  BREADS (jižní Indie)

Naším partnerem v jižní Indii je salesiánská rozvojová organizace BREADS (Bangalore Rural Educational and Development Society), která rozmisťuje dobrovolníky podle potřeby a jejich schopností do salesiánských míst v rámci jihoindických států Karnataka a Kerala. Více informací o těchto místech najdete zde.

Organizace BREADS zřizuje tyto projekty: domov pro děti z ulice, rehabilitační programy pro děti, které byly nuceny pracovat, základní školy, technická učiliště, internáty, rekvalifikační programy pro děti a mládež ze slumů.

Naši dobrovolníci působící v Indii:

  • září 2018–červen 2019: Markéta Vagenknechtová
  • srpen 2017–srpen 2018: Lukáš Samec
  • srpen 2017–únor 2018: Eliška a Vít Marčíkovi
  • srpen 2016–červen 2017: Jakub Honěk
  • další dlouhodobí dobrovolníci, kteří v Indii působili: Martina Bradáčová, Jonáš Gloss, Martin Hlaváč, Pavel Bradáč, Matouš Šimek, Stanislava Matušinová, Jiří Záleský, Cyril Vojtěšek, Marie Polívková, Jana Jurigová, Karel a Marie Dvořákovi, Michaela Bílá, Andrea Musilová, Pavel Marčík, Ondřej Bílý, Jaroslav a Marie Chrástečtí, Eva Slabá, Jana Švecová, Eva Těthalová

Více informací o dobrovolné službě najdete zde.

Kontakt na cílové středisko projektu

Otec Athishu Anthony
Chingmeirong Don Bosco Society
PB- 9, Imphal – 795001, India
e-mail: boscomangaal19@gmail.com