1–15 z 278starší

Násilí vzdělávání nepřeje

Násilí vzdělávání nepřeje

Zaběhnutý projekt vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii narušily počátkem května etnické nepokoje mezi komunitou Meitei (tvořící cca 50 % obyvatel státu Manipur) a dalšími komunitami.
9
Celá zpráva

TEA není čaj

TEA není čaj

TEA je zkratka pro Teachers effectivness animation neboli způsobu zvýšení animace pro zvýšení efektivity učitelů prostřednictvím speciálního kurzu, jež proběhl v rámci projektu Vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii.
20
Celá zpráva

Vyšli dobrovolníky do světa

Vyšli dobrovolníky do světa

Chceš společně s námi pomáhat potřebným dětem a mladým lidem? Podpoř další dobrovolníky, kteří se vydají na svoji náročnou cestu a převezmou dobrovolnickou štafetu.
4
Celá zpráva

Stáže pro studenty, vzdělávací kurzy pro dívky, sport i ekologie

Stáže pro studenty, vzdělávací kurzy pro dívky, sport i ekologie

V salesiánském středisku Magone (Kongo) probíhá několik projektů. Jsme moc rádi, že i nadále úspěšně pokračují – podařilo se dokončit kuchyni, útočiště pro starší dívky, rozjet další vzdělávací kurzy pro mladší děvčata, studentům zprostředkovat stáže ve firmách, ale i si pořádně zasportovat.
5
Celá zpráva

Vyhnout se nudným odrhovačkám

Vyhnout se nudným odrhovačkám

Děti v indických školách bojují s mnoha překážkami. Problémy přináší nejen nutná „multijazyková“ výbava, se kterou se žáci potýkají, ale chybějí také peníze na školné a kvalifikovaní učitelé. Pomoc s úhradou školného a zvýšení kvalifikace pedagogů i jejich přístup k dětem si klade za cíl projekt pro vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii.
9
Celá zpráva

Transitní dům pro dívky otevřen

Transitní dům pro dívky otevřen

I přes očividný nárůst chudoby a všudypřítomného strachu z války a jejích dopadů neztrácejí v konžském středisku pro mladé v Lubumbashi naději a dobré dílo pokračuje.
6
Celá zpráva

Vzdělávání má být pro všechny

Vzdělávání má být pro všechny

Naše misijní pomoc pravidelně směřuje do DR Kongo. Šance získat vzdělání se díky našemu projektu, jenž navzdory mnoha obtížím při realizaci úspěšně pokračuje, více přiblížila také k dětem z chudých rodin i k dětem bez rodičů, ale i k žákům s nižším studijním potenciálem.
6
Celá zpráva

Když vzdělávání přináší radost

Když vzdělávání přináší radost

Ani personální změny ve vedoucím týmu, hektický začátek nového školního roku nebo nástrahy přírody neutlumily nadšení a touhu po vzdělávání jak učitelů tak žáků.
14
Celá zpráva

Stáže pro studenty, cihly a tranzitní dům

Stáže pro studenty, cihly a tranzitní dům

Jak spolu souvisí stáže pro studenty, tranzitní dům a cihly? Jednoduše – všechny tyto aktivity probíhají díky pomoci našich dárců, kteří podporují děti a mladé z Konga na cestě za lepším životem.
4
Celá zpráva

Učitelé pomáhají učitelům

Učitelé pomáhají učitelům

Podpořte své kolegy-učitele v daleké Indii, aby se mohli dále vzdělávat a přinášet dětem kvalitní výuku. Pomoci můžete také školákům zaplacením školného.
14
Celá zpráva

Trojúhelník učitel-žák-rodič

Trojúhelník učitel-žák-rodič

Workshopy pro ředitele, doprovázení učitelů, setkávání se s rodiči žáků a pomoc i pro děti ze vzdálených a hůře dostupných oblastí. Projekt na vzdělávání indických učitelů úspěšně pokračuje.
4
Celá zpráva

Ekoden

Ekoden

V rámci ekodne jsme s dětmi strávili slunné odpoledne na dvoře a v okolí naší oratoře.
11
Celá zpráva

Animátoři po koroně

Animátoři po koroně

Misijní práce salesiánů v Bulharsku není jen o oratoři a chudých romských dětech. Animátorský kurz je příležitost, jak oslovit mládež.
13
Celá zpráva

V zemi, kde je možné všechno

V zemi, kde je možné všechno

Nekonečná kolona, jízda v protisměru, všudypřítomné úplatky a silnice horší než D1 – vítejte v Kongu
13
Celá zpráva

Cool fotky s odpadky

Cool fotky s odpadky

Pro dobrou fotku bulharské děti nasbírají i pytel odpadků. Aneb čím víc, tím líp.
6
Celá zpráva
  1–15 z 278starší