Sadba

Kdo jsme a co děláme?

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s., (SADBA) vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Hlavní náplní je školení dobrovolníků, kteří jsou pak vysláni do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku. SADBA tak skrze tyto dobrovolníky pomáhá nejen těmto dětem, ale i dobrovolníkům samotným v jejich osobním rozvoji a společnosti, ve které dobrovolníci působí při výkonu své dobrovolné služby, a také po jejím ukončení.

Vyškolení dobrovolníci jsou vysíláni do zemí Afriky (Dem. rep. Kongo, JAR, Ghana, Keňa, Namibie, Tanzánie, Angola, Lesotho, Etiopie, Zambie, Svazijsko, Súdán, Zimbabwe), ale i do Evropy (Bulharsko, Anglie, Albánie, Německo, Slovensko i Česká republika), Mexika, Ekvádoru, Indie na Papuu Novou Guineu a Šalomounovy ostrovy. Působí zde v salesiánských střediscích či školách, kde se starají o děti a mládež, doučují je nebo učí. Více informací zde.

Projekt „Darujme vzdělání“ vznikl na podporu konkrétních salesiánských středisek, ve kterých salesiánští dobrovolníci působí. Je zaměřen na:

Naše projekty jsou udržitelné díky dárcům a díky dotacím a grantům získaným například od Evropské unie, vlády České republiky nebo zahraničních sponzorů.

Oficiální informace

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s., (dále jen SADBA) je nezisková organizace registrovaná MV ČR pod. č. VS/1-1/61414/05-R, ze dne 26.7.2005, založená za účelem podpory výchovy dětí a mládeže k etickým hodnotám v salesiánském stylu. Salesiánská provincie Praha, která je také členem SADBY, je garantem této činnosti.

Stanovy organizace

Stanovy organizace SADBA jsou k vidění zde.

Výroční zprávy organizace

Výroční zprávy organizace jsou ke stažení zde.

Zásady nakládání s osobními údaji

Zásady nakládání s osobními údaji jsou k vidění zde.

Etický kodex Sadby

V kodexu Sadby se řeší vztahy jednotlivých účastníků, kolegialita, profesionální růst i obecné etické zásady a zmiňuje se zde též o tom, co znamená porušení těchto zásad.

Celý Etický kodex je ke stažení zde.

Kromě etického kodexu Sadby respektujeme etické kodexy těchto organizací a platforem:

  • SDB – Salesiáni Dona Boska (Etický kodex SDB)
  • Za snadné dárcovství (Etický kodex koalice)
  • FoRS – Fórum rozvojové spolupráce (Kodex efektivnosti)

P. Jaroslav Fogl, SDB
ředitel asociace SADBA

V Praze, 1. 10. 2021