O nás

Kdo jsme a co děláme?

Sadba

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s., (SADBA) vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Hlavní náplní je školení dobrovolníků, kteří jsou pak vysláni do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku. SADBA tak skrze tyto dobrovolníky pomáhá nejen těmto dětem, ale i dobrovolníkům samotným v jejich osobním rozvoji a společnosti, ve které dobrovolníci působí při výkonu své dobrovolné služby, a také po jejím ukončení.

Vyškolení dobrovolníci jsou vysíláni do zemí Afriky (Dem. rep. Kongo, JAR, Ghana, Keňa, Tanzánie, Angola, Lesotho, Etiopie, Zambie, Svazijsko, Súdán, Zimbabwe), ale i do Evropy (Bulharsko, Anglie, Německo, Slovensko i Česká republika), Mexika či Indie. Působí zde v salesiánských střediscích či školách, kde se starají o děti a mládež, doučují je nebo učí. Více informací zde.

Projekt „Darujme vzdělání“ vznikl na podporu konkrétních salesiánských středisek, ve kterých salesiánští dobrovolníci působí. Je zaměřen na:

Naše projekty jsou udržitelné díky dárcům a díky dotacím a grantům získaným například od Evropské unie, vlády České republiky nebo zahraničních sponzorů.

Oficiální informace

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s., (dále jen SADBA) je nezisková organizace registrovaná MV ČR pod. č. VS/1-1/61414/05-R, ze dne 26.7.2005, založená za účelem podpory výchovy dětí a mládeže k etickým hodnotám v salesiánském stylu. Sdružuje převážně právnické osoby, jako jsou salesiánská střediska mládeže, za účelem společných nadstřediskových projektů. Salesiánská provincie Praha, která je také členem SADBY, je garantem této činnosti.