Indie

Vzdělávací kurz pro indického učitele

Vzdělávací kurz pro indického učitele

1300 Kč

Úroveň vzdělání učitelů na indických školách je nízká. Školy nemají prostředky na kvalifikované učitele ani na další vzdělávání těch, kteří v nich již působí. Proto podporujeme vzdělávací kurzy pro tyto učitele. Mezi témata vzdělávacích kurzů patří osobní rozvoj, kreativní výuka a využití potenciálu dětí, možnosti neformálního vzdělávání apod.

Podpořte vzdělávací kurzy učitelů, jejichž cílem je aktivní kvalifikovaný učitel, který své žáky dokáže nadchnout a předávat jim odborné znalosti.

Darovat
Příspěvek na školné pro dítě

Příspěvek na školné pro dítě

550 Kč

Kdo má šanci vystudovat alespoň pár ročníků nebo se dokonce vyučit nějakému řemeslu, má mnohem lepší vyhlídky do budoucna. Může vymanit z chudoby sebe i svoji rodinu. Měsíc školného v salesiánské škole vyjde na 200 Kč, když do toho započítáme i zápisné a knihy, vychází to zhruba na 300 Kč za měsíc.

Podpořte salesiánskou školu, která bude moct platit školné těm dětem, jejichž rodiny si to nemohou dovolit

Darovat
Sešity pro 20 dětí

Sešity pro 20 dětí

300 Kč

Obyčejné sešity mohou dětem výrazně pomoci. Děti si mohou zapsat, co probírají, a podívat se na látku doma nebo předat znalosti mladším sourozencům. Rodiny dětí často řeší zajištění základních životních potřeb. Školní pomůcky jsou pro ně nadstandart.

Díky vaší pomoci mohou děti studovat a mít radost ze školního učiva, které probírají.

Darovat

DR Kongo

Dva týdny platu učitele v centru Bakanja

Dva týdny platu učitele v centru Bakanja

2000 Kč

Chlapci z centra Bakanja rodiče buď nemají, nebo se o ně nestarají. Výchovu a vzdělávání zajišťují vychovatelé, dobrovolníci, a především místní učitelé. V centru pracuje 7 učitelů na plný úvazek. Ti se starají o 80 chlapců. Měsíční plat učitele je v přepočtu 4 000 Kč.

Podpořte konžské učitele, aby mohli tyto chlapce kvalitně vzdělávat a tím jim pomohli získat znalosti a dovednosti do jejich života.

Darovat
Školní potřeby pro žáky

Školní potřeby pro žáky

500 Kč

Ve vzdělávacím středisku se dennodenně řeší, za co se koupí jídlo. Na školní pomůcky tolik potřebné k všestrannému rozvoji dětí většinou nezbydou peníze. Žáci zde nepotřebují kalkulačky, ani barevné třpytivé fixy. Obyčejné pravítko nebo kružítko je pro ně luxusem.

Koupí tohoto poukazu podpoříte vzdělávání chlapců a zajistíte jim lepší budoucnost.

Darovat
Hygienické a zdravotní potřeby pro děti z ulice

Hygienické a zdravotní potřeby pro děti z ulice

300 Kč

V centru Bakanja žije 80 chlapců ve věku od 6 do 18 let, kteří prožili většinu svého života na ulici. Ve středisku teče pouze studená voda a často nefunguje elektřina, i přes to se zde velmi dbá na každodenní hygienu. Na ošetřovně chybí základní léky a vybavení, a přitom malárie a různé odřeniny jsou zde na denním pořádku.

Podpořte tyto děti, aby mohly důstojně v čistotě a zdraví vyrůstat v sebevědomé lidi, kteří se postarají o sebe i svou rodinu.

Darovat

Bulharsko

Příspěvek na učebnice

Příspěvek na učebnice

800 Kč

Žáci v Bulharsku si musí od páté třídy kupovat všechny učebnice. Celková cena je 120 leva za učebnice na jeden školní rok (tj. 1 700 Kč). Rodiny z romské čtvrti si nemohou dovolit dětem učebnice koupit. Díky vašemu daru mohou salesiáni tyto učebnice pořídit, a tak zprostředkovat dětem vzdělání.

Díky vzdělání se budou moci tyto děti vymanit z chudoby, ve které dnes žijí.

Darovat
Exkurze pro děti

Exkurze pro děti

500 Kč

Děti, které chodí na doučování do střediska pravidelně se nejen zlepší ve škole, ale za odměnu mohou společně s dobrovolníky vyrazit na exkurzi a poznat tak nová místa, navštívit muzea a zažít speciální den.

Exkurze je pro děti zdarma, díky vašemu daru mohou dobrovolnice zaplatit vstupné, cestu i jídlo pro dítě.

Darovat
Materiál na výtvarný kroužek

Materiál na výtvarný kroužek

200 Kč

Dobrovolnice, které pomáhají s doučováním romských dětí v bulharské romské čtvrti tzv. machale, organizují různé kroužky. Jedním z nich je i výtvarný kroužek. Pro děti, které třeba poprvé v životě drží v ruce nůžky, je jakákoliv tvůrčí aktivita velmi důležitá.

Podpořte nakoupení výtvarného materiálu, aby děti mohly tvořit a rozvíjet se.

Darovat