Rozhovor s ředitelem komunity v Bulharsku P. Jirkou Svobodou

3. 2. 2016

Salesián Jirka Svoboda je ředitelem komunity v bulharském Kazanlaku, kde přes projekt Darujme vzdělání pomáháte i vy."Nejvíc se těším na komunitu a na naše děcka. Už jsme to říkali i dřív, že jsme původně s Romy vůbec dělat nechtěli, ale teď už si to bez nich ani neumíme představit. Vnímám, že když s nimi nejsem delší dobu v kontaktu, že mi opravdu chybí," odpovídá na jednu z otázek v následujícím rozhovoru.

4 otázky pro misionáře Jirku:

Jirko, jaká myšlenka nebo podnět Tě na této kapitule nejvíc zaujaly?

Víc než myšlenka nebo podnět mě velice oslovila atmosféra. Můžu srovnávat s kapitulami v minulosti, a je zde vidět velká otevřenost. Každý se může svobodně vyjádřit, anení za tím hledán nějaký postranní úmysl nebo snaha něco protlačit.

Na co se nejvíc těšíš, až se za pár dní vrátíš do Zagory?

Na komunitu a na naše děcka. Už jsme to říkali i dřív, že jsme původně s Romy vůbec dělat nechtěli, ale teď už si to bez nich ani neumíme představit. Vnímám, že když s nimi nejsem delší dobu v kontaktu, že mi opravdu chybí.

Čeho si u vás v Bulharsku nejvíc vážíš?

U každého spolubratra si vážím něčeho jiného. Petr Němec je pro mě příkladem věrnosti salesiána. V důchodovém věku je první v oratoři, na každé akci s mladými, je první v kapli; vážím si jeho nasměrování na cíl, a jak se modlí za dílo. U mladších oceňuju otevřenost, že berou druhé takové, jací jsou, nemanipulují, společně se baví a hledají. Také si vážím otevřenosti spolubratří ke změně, což bylo vidět právě na tom, že jsme se rozhodli pro pastoraci Romů.

Co Ty jako ředitel komunity očekáváš od delegáta pro misie?

Zájem a spolupráci :-)

Za rozhovor děkuje
Pavel Ženíšek.

Provinciální kapitula:

Je setkání, kde se sejde většina našich spolubratří, aby společně probrali nejnovější drby a poklábosili nad dobrým kafem a nad výběrem všech možných pochutin. Všichni se obecně shodnou na tom, že je potřeba i nadále se scházet a přemýšlet, jak víc pracovat, víc se modlit a víc toho udělat. A taky na tom, že Don Bosco byl borec :-)

« zpět na novinky