Misijní zpravodaj z Bulharska – duben 2016

25. 4. 2016

Víte, kdo jsou to kukeři a jak se vítá jaro na bulharský způsob? Přišly nám dubnové novinky z české salesiánské misie v Bulharsku, kde působí naši dobrovolníci. Tak pěkné počtení ;-).

Druhá polovina prázdnin vždycky utíká tak třikrát rychleji než první, všimli jste si? (Petra Stránská)

Srpen tedy skoro neexistuje. My jsme se nestihli snad ani pořádně rozkoukat a už jsme se překulili přes půlku naší dobrovolné služby. Čas tady utíká na extra rychlé palivo lutenice, sirene a oslav nejedněch narozenin. Bojím se, že si skoro ani k té rozkvetlé bulharské růži nepřivoníme, a už pojedeme domů. Ani nastoleným poklusem Vás v Čechách nedoběhneme. Vy už máte Krista vzkříšeného, my teprve vyhlí- žíme Květnou neděli. Prožívání Velikonoc ve východní liturgii bude pro nás dobrovolníky něco nového, těším se. Abych splnila účel úvodníku, stručně vám povím, co jsme v poslední době dělali a k čemu se budete moci pročíst. V únoru mimo jarních prázdnin a státních svátků proběhl v Kazanlaku romský dívčí tábor, ve kterém jsme si prožili příběh marnotratného syna. O pár týdnů později jsme společně s několika animátory plánovali letní tábory. Kazanlak pod palbou akcí ještě pořádal animá- torský kurz, farní pouť, ale aby nežil jen z duchovna, pro zpestření ho zalily dvě potopy. Dozvíte se něco málo o dění na vyšších postech, a to o svěcení katedrály v Sofii. Abychom tyto rozlety trochu uzemnili, zmíníme se o bulharském masopustu, nahlédneme do některého z hudebních kroužků v machale a chybět nebude ani radostný fotoseriál o růstu stavby salesiánského centra ve Staré Zagoře. Nějak jsem to natáhla, takže vám už jen popřeji hezké prožití velikonoční doby a my se zase ozveme.

ÚNOROVÝ ZIMNÍ TÁBOR DĚVČAT - ZÁCHRANA MARNOTRATNÉHO BRATRA (Jitka Bradáčová)

Zimní tábor holek ze Staré Zagory měl stejné téma jako tábor kluků – Marnotratný syn. Avšak marnotratného syna Simeona představoval o. Jaroslav, který své sestry pozval na večírek, kde si také zakoupil auto značky Ferrari. V sobotu své peníze dále rozhazoval a odpoledne ho volala policie. Holky zatím připravovaly občerstvení a okrašlovaly se před oslavou narozenin jejich otce (o. Petr). Mezitím jim bratr volal z vě- zení a žádal je o pomoc, zaplacení kauce. Holky hned napadlo zkusit prodat upečené dobroty z lístkového těsta a čokoládové sušenky podle receptu od Rosi, což se díky tajné domluvě s kazanlackými farníky podařilo a Simeon byl za použití všech prostředků vysvobozen. Celý tábor vyvrcholil velkou oslavou nejen otcových narozenin, vykoupením a polepšením Simeona, ale také narozenin Mimi, která na tento víkend přijela do Kazanlaku. Připili jsme si na zdraví a po večeři jedli všechny ty dobroty, které holky připravily. Náladu nám nezkazilo ani sobotní deštivé počasí, kdy jsme zavítali do etnografického muzea výroby oleje z růží poté, co jsme v lázeňském městečku Pavel Banja nenašli žádný vhodný bazén. Tam holky napjatě poslouchaly a za odměnu jsme byli všichni trochou oleje potřeni.

LÉTO SE BLÍŽÍ - BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ, ANEB PLÁNOVÁNÍ CHALOUPEK (o. Jaroslav)

Tento rok církev přemýšlí o Božím milosrdenství. Na toto téma se často připravují duchovní setkání. Naši animátoři spolu se salesiány a s dobrovolníky se zamysleli, jak seznámit každé dítě s Boží láskou a Jeho milosrdenstvím na nadcházejících táborech. Setkání, které se konalo ve dnech od 26. do 28. února, mělo za úkol nastínit téma, rozdělit úkoly, jako témátka, etapovku a další hry. Je jasné, že dobrá atmosféra nechyběla, vždyť jsme ji podpořili i výletem pod Balkán. A tak se těšíme na léto.

KUKEŘI - MASOPUST NA BULHARSKÝ ZPŮSOB: VYSOKÉ MAŠKARY A ČERNÍ DUCHOVÉ (o. Petr)

Začátek postní doby, náš masopust či příchod jara, je v Bulharsku spojen s tradicí kukerů. Jedna z nejstarších bulharských tradic má své kořeny v trakijské kultuře (před 6000 roky). Samotné slovo kuker je trakijského původu a znamená vysoký, maskovaný člověk. Kukeři mají speciální strašidelné masky, kolem pasu množství zvonců a v rukou hůl. Podle tradice by kukery měli být jen muži, panici. Vý- jimkou je král, kterým by měl být zkušený otec rodiny. Dalšími postavami jsou ženich a nevěsta. Kukeři obcházejí domy, aby vyháněli zlé duchy, uvítali jaro a zároveň do domovů přinesli požehnání. Poté, co obejdou celou vesnici, přicházejí kukeři na náves, kde začíná rituální tanec doprovázený silnými zvuky zvonců. Čím větší hluk, tím větší je jistota, že zlí duchové z vesnice skutečně odejdou. Důraz na úrodu v novém roce představuje nevěsta se ženichem. Nevěsta rodí dítě, nový začátek zemědělského roku, který tak může začít.

"OBNOVENÍ" ANIMÁTOŘI - VÝZVA K TICHU PRO NASLOUCHÁNÍ BOHU SE STALA CELOVÍKENDOVÝM PROGRAMEM (Josef Vencl)

Podařilo se uskutečnit i duchovní obnovu pro animátory. Před nadcházejícími (západními) Velikonocemi měli všichni o víkendech program a nečekané změny potkaly také organizátorskou skupinu. Smířili jsme tedy se s tím, že se všichni nesejdeme a program připravili na víkend končící Květnou nedělí. I tak byl pro mnohé pěkný a zajímavý. Pro někoho bylo velkou výzvou vydržet ticho, pro jiné mohla být novinkou křížová cesta. Například pro účastnici Glorii bylo nové rozjímání jednotlivých zastavení, která si animátoři dopředu rozdělili a během křížové cesty sdíleli. Pro mnohé pak byla nová zkušenost nočního bdění v kostele v tichu a samotě.

KYTAROVÝ KROUŽEK VE STARÉ ZAGOŘE SI DĚTI ZA ODMĚNU NEJEN HRAJÍ, ALE MOHOU SE NAUČIT TŘEBA NA KYTARU (Jitka Bradáčová)

Tentokrát bych vám ráda představila další zájmový kroužek, který probíhá během týdne – hru na kytaru. Děti, které přijdou na doučování, se mohou jednou týdně půl hodiny učit hrát. Jelikož zájem dětí je velký, pokročilejší učí o. Jaroslav a začátečníky já. Učíme je hrát hlavně písničky, které se zpívají během mše, kde také s námi děti hrají.

SVĚCENÍ KATEDRÁLY CO SE V CÍRKVI NEDĚJE KAŽDÝ DEN (Kristýna Navrátilová)

V neděli 20. března zažila řeckokatolická církev významnou udá- lost. Vatikánský státní sekretář kard. Pietro Parolin posvětil katedrálu Uspenie Bogorodično v Sofii. Zvláštností je, že ačkoliv byla katedrála postavena v roce 1 924, svěcení se dočkala až nyní; po svém postavení byla pouze požehnána. Slavnostního posvěcení se účastnili i představitelé katolické a pravoslavné církve v Bulharsku i zástupci státu. Večer kard. Parolin sloužil slavnostní liturgii Květné neděle v římskokatolické katedrále sv. Josefa v Sofii. Poté se setkal s kněžími a řeholníky působícími v Bulharsku.

OBJEDNEJTE SI

Zpravodaj Salesiáni v Bulharsku objednáte na adrese zpravodajbg@gmail.com, nebo stáhnete na www.bulharsko.sdb.cz.

Vydávají Saleziáni na Don Bosko Bulgaria, Zahari Kniazevski 71, 6000 Stará Zagora, tel.: 00359 431 6211 5, 0885 453 61 4. sdbsz@mail.bg. č. ú.: 1 6844021/01 00, v. s. 29.

Připravují: Josef Vencl a Martin Jílek, SDB.

Příspěvky posílejte na zpravodajbg@gmail.com. Více informací naleznete na www.bulharsko.sdb.cz a www.sadba.org.

« zpět na novinky