Poděkování za vaši spolupráci

1. 2. 2019

Z Bulharska nám poslali fotky ze své činnosti. Díky vám se mohla během loňského roku udát spousta věcí. Podívejte se alespoň na některé aktivity.

Milí přátelé.

Ne všichni v životě máme stejné podmínky pro dobré vzdělání a výchovu. Vždy záleží na spousta faktorech, které ovlivňují, jak prožijeme svůj život. Často jako děti nemůžeme příliš ovlivnit prostředí, přijetí a způsob výchovy, které jsme prožívali ve svoji rodině. V našich střediscích pracujeme často s dětmi, pro jejichž rodiče vzdělání nebylo vždy nejvyšší hodnotou a proto dnes nejsou schopni jim dostatečně pomoci a podpořit je ve vzdělávacím a výchovném procesu. Často chybí též finanční prostředky. To je důvod, proč některé talenty v romské čtvrti se nemohou dostatečně rozvinout a obohatit své prostředí. V tomto procesu pomáhají různí vychovatelé a učitelé, které jste svým darem podpořili, též dobrovolníci z Čech, kteří nejsou podpořeni z projektů EVS, kteří však dopřinášejí nové pohledy a způsoby práce s dětmi a mládeží, výstavbu vzdělávacího a pastoračního střediska Panny Marie Pomocnice ve Staré Zagoře a letní tábory pro děti, které skvěle pomáhají v osobnostním rozvoji dítěte a mladého, v jeho nasměrování (též i duchovním), odhalení jeho osobních darů a dovedností, učení se disciplíně a ohledu na druhé. Děkujeme mnohokrát za váš štědrý dar a přikládáme vyučtování přijatých prostředků.

Podpora

Požadovaná částka

Počet uhrazených jednotek

Celkem přijato

Týden vychovatele

2 000,00 Kč

7

14 000,00 Kč

40 cihel na stavbu skoly

400,00 Kč

300

3 000,00 Kč

cena jedne cihly

10,00 Kč

Týden na táboře

1 500,00 Kč

2

3 000,00 Kč

Dobrovolník

300,00 Kč

5

1 500,00 Kč

21 500,00 Kč

« zpět na novinky