Skautská setkání míváme každé úterý již od konce roku 2020.
/img/article/a031301b.jpg

Každá ze schůzek začíná i končí modlitbou. Další program má několik částí: duchovní, praktickou a hry, které chlapce učí týmovosti, ale také samostatnosti. S budoucími skauty podnikáme též spoustu dobrodružství v podobě táborů. Poslední z nich se konal v Kazanlaku. Tam jsme učili kluky udělat základní uzly, jak se chovat k přírodě, skautský zákon, opékali jsme špekáčky a dělali mnoho dalších aktivit. Rovněž jsme jim ukázali krásy Bulharska, např. přehradu Koprinka.

Čeká nás ještě ještě dlouhá pouť a spousta práce, ale v tomto období taky mnoho táborů, na které se všichni moc těšíme. Příští rok bychom chtěli založit také oddíl pro děvčata.

Více informací o bulharských misiích se dozvíte zde: https://www.sdb.cz/bulharsko/

zpět na novinky