OMM je salesiánské dílo, které se skládá z přijímajících středisek a domů, které slouží mladým lidem kteří přichází z rozpadlých rodin. V těchto salesiánských dílech se mladí lidé mohou vzdělávat a formovat díky preventivním systému, postavenému na třech pilířích, který založil Don Bosko, otec a učitel mládeže, zakladatel salesiánské rodiny.

/img/article/a032601b.jpg

Účelem vzdělávacího projektu OMM je rodinné přijetí a sociální začlenění mladých, kteří nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. To se provádí různými způsoby. V projektu probíhají kurzy ať už výchovné či formativní, dále zde probíhá odborná supervize. Kurzy se týkají gramotnosti, výuky řemesel, probíhají zde katecheze, dbá se na pravidelnou školní docházku, pořádají se různé sportovní a kulturní aktivity.

OMM má síť 13 středisek pro přijímání a formaci mladých lidí, a pro ty, kdo se účastní odborného vzdělávaní v Cité Des Jeunse. Pracuje pravidelně s přibližně 715 mladými lidmi, snaží se je podporovat, nabízet jim práci a dává jim příležitost důstojně růst.

27. listopadu se konala velká slavnost, při které jsme si připomínali matku Markétku, matku zakladatele salesiánské rodiny – Dona Boska, této slavnosti se účastnili všichni, kteří v našem díle jsou ze všech 13 domů.

Tato slavnost byla v komplexu Bakanja Center a máme obzvlášť radost ze tří momentů

-  Konala se eucharistická slavnost, kterou vedl M. Marguerite, ten poukázal na službu, která je vykonávána v různých střediscích a domech díky přijímání mladých lidí vychovateli, kteří jsou uprostřed nich a naplno se jim věnují

-  Vybídl mladé lidi, aby byli učenliví a byli užiteční společnosti

-  A nakonec se nám představila skupina pic-Nick, která prezentovala své taneční číslo všem.

Školní výuku i v tomto roce narušila pandemie Covid – 19. I přes to ale končí první semestr základního a středního vzdělávání. Výsledky mladých jsou uspokojivé, ale stále jsou mezi námi mladí lidé, kteří jsou méně nadaní a je pro ně zásadní osobní vzdělávání.

Dostat se na konec tohoto vzdělávacího projektu není jednoduché. Práce naráží na mnoho úskalí, materiální i finanční. Nechceme náš projekt OMM uzavírat. Je otevřen každému, kdo nás může jakkoliv podpořit ať už doprovázením, fyzickou přítomností, nebo finanční a materiální pomocí.

Různé aktivity se daří realizovat i díky vaší finanční a materiální podpoře, která velkou měrou přispívá k finalizaci našeho projektu doprovázení mladých lidí bez rodiny nebo ohrožených sociálním vyloučením.

Počítáme s vaší dobrosrdečností a štědrostí ve snaze chránit a vychovávat mladé lidi a pomáhat jim s opětovným začleněním do společnosti.

dobré oslavy nového roku

Velké díky za vše, co děláte těm, kteří to potřebují.

Přijměte prosím, výraz naší hluboké vděčnosti

Krásný nový rok

P. Jean Claude Mwema, koordinátor OMM

zpět na novinky