Naše misijní pomoc pravidelně směřuje do DR Kongo. Šance získat vzdělání se díky našemu projektu, jenž navzdory mnoha obtížím při realizaci úspěšně pokračuje, více přiblížila také k dětem z chudých rodin i k dětem bez rodičů, ale i k žákům s nižším studijním potenciálem.
/img/article/a034001b.jpg

Zakončení školního roku

Po několika měsích tu opět máme povzbudivé zprávy z Konga, ze škol, kde pomáháme. Podle školního kalendáře pro základní a střední vzdělávání skončilo na konci října období školní docházky a výuky. Následovaly tři dny volna, na které se všichni zaslouženě těšili. Byl to důležitý okamžik, jak pro vyučující, tak pro studenty. Pedagogy, narozdíl od studentů, čekal ještě jeden úkol – shromáždit všechna hodnocení za uplynulé dva měsíce výuky.

Známky mají pomáhat

„Známky a hodnocení jsou pro nás spíše podpůrné instrumenty, pomocí nichž se snažíme zmapovat, jak si žáci a studenti osvojili probíranou látku“ svorně tvrdí vyučující. Na jejich základě se pak pedagogové snaží vytvořit takový přístup k mladým, aby měli i ti nejméně nadaní a nejslabší jedinci možnost vybrat si takové vzdělávací projekty, na které stačí a které jsou schopni úspěšně dotáhnout až do konce.

__________________

„Děkujeme všem dobrodincům, díky nimž můžeme pracovat na kultivaci školského prostředí a za to, že můžeme dávat našim mladým to nejcennější – čas a možnost vzdělávat se.“

zpět na novinky