Boty, jídlo a školné pro centrum Bakanja v Kongu!

24. 4. 2013

"Několik desítek kluků teď má nové boty, které dostali těsně před Velikonocemi a které by jim snad měly vydržet celý rok," píše nám Bětka, současná česká dobrovolnice v Kongu! Za peníze, které jsme do Konga z projektu Darujme vzdělání poslali, se kromě bot koupilo i jídlo pro 90 kluků, podpořilo se Bětky působení a malý hluchoněmý Vital má zaplaceno již 6 měsíců školného a poplatků za internát ve škole pro hluchoněmé děti!

Přečtěte si její dopis pro dárce a podporovatele projektu!

Milí dárci a podporovatelé projektu Darujme vzdělání,

píšu z konžského města Lubumbashi, z centra Bakanja pro bývalé kluky ulice, kde tento rok pracuji jako dobrovolnice. Chtěli bychom vám všem moc poděkovat za finanční podporu, která sem dorazila poprvé od spuštění projektu. Společně s bratrem salesiánem zodpovědným za naše středisko jsme
celou částku rozdělili a použili přímo na účely, které jste vybrali. Několik desítek kluků teď má nové boty, které dostali těsně před Velikonocemi a které by jim snad měly vydržet celý rok. Nakoupilo se jídlo pro kluky z internátu, další část peněz zůstala v komunitě na podporu mého působení tady v Bakanja, protože ani pobyt dobrovolníka není zadarmo. A neslyšící Vital, syn našeho sociálního pracovníka, má zajištěné školné a pobyt na internátu své speciální školy až do konce školního roku.

Za to všechno vám patří velký dík od zodpovědných i samotných kluků ze zdejšího střediska! A není to jen o tom, co kluci dostali, ale také o vědomí, že někde jinde ve světě jsou lidé, kterým není lhostejné, co se děje jinde, a kteří pomáhají dětem, které ani neznají. To je totiž také veliká podpora a naděje zvlášť pro ty, kteří s těmito dětmi pracují.

Jménem komunity a všech kluků z Bakanja vyřizuji ještě jednou velké Aksanti sana! (svahilsky Moc dekujeme!) a doufám, že takové poděkování budu moci já nebo následující dobrovolnice psát co nejčastěji! S velkým pozdravem z Konga,


Alžběta Žáková, současná dobrovolnice v Bakanja Centre

« zpět na novinky