"České dobrovolnice pomáhají zlepšovat životní podmínky našich dětí", bratr Pascal, Kongo

23. 4. 2013

"Díky českým dobrovolnicím, které se střídají v našem centru, se životní podmínky našich dětí zlepšují," píše bratr salesián Pascal, zodpovědný za centrum Bakanja pro děti ulice v Kongu.

Český překlad dopisu najdete pod tímto francouzským.

Très chers amis de la République tchèque,

au nom de tous les enfants marginalisés de la maison Bakanja Centre je voudrais vous présenter mes sincères remerciements pour le don reçu en argent de 580 EUR, qui nous a permis à répondre à certains besoins de nos enfants (nourriture pour les enfants, chaussures, appui à la communauté).
Ce geste de solidarité est une façon de contribuer, peut-être sans le savoir, à la promotion des droits des enfants. Grâce à la présence des volontaires tchèques qui se succèdent dans notre maison, les conditions de vie de nos enfants s'améliorent. Soyez rassurés que votre soutien arrive directement aux destinateurs. Ainsi, à titre d'exemple, pour cette somme d'argent que nous avons reçue, 25 enfants ont été bien chaussés le jour de Pâques et leurs visages rayonnaient de joie, une nourriture a été achetée etencore le repas descent (le poulet) a été donnée à 80 enfants le dimanche de Pâques. Et c'était la joie totale!

Je vous remercie infinemment de votre geste de générosité en faveur des enfants pauvres de Lubumbashi.

Fr. Pascal Mukendi, responsable de la maison Bakanja Centre
__________________________________________

Český překlad:

Drazí přátelé z České republiky,

jménem dětí na okraji společnosti z centra Bakanja bych vám chtěl co nejsrdečněji poděkovat za finanční dar 580 euro, který nám umožnil odpovědět na některé z potřeb našich dětí (potrava, obuv, podpora komunity).

Tímto gestem solidarity podporujete, možná bez vašeho vědomí, prosazování práv dětí. Díky českým dobrovolnicím, které se střídají v našem centru, se životní podmínky našich dětí zlepšují.

Buďte ujištěni, že Vaše podpora dorazila přímo tam, kam dorazit měla – 25 dětem se například pořídila dobrá obuv (při příležitosti Velikonoc - zářily štěstím), nebo se nakoupila potrava, která byla dána 80 dětem. Radost to byla obrovská.

Za vaše štědré gesto pro chudé děti z Lubumbashi vám velice děkuji


Bratr Pascal Mukendi, zodpovědný za centrum Bakanja

« zpět na novinky