Každé Velikonoce přinášejí nový začátek. Naději, kterou etnickými rozbroji ztrápený Manipur potřebuje. Naději v to, že život bez násilí není jenom snem ale možností, které lze dosáhnout společnou prací, modlitbou a vírou.
/img/article/a034901b.jpg

Kromě křesťanských Velikonoc se na jaře slaví také svátek Holi (festival barev) v Manipuru známý pod jménem Yaosang, který oslavují hlavně lidé z kmene Meitei. Kvůli přetrvávající etnické nesnášenlivosti byly bohužel tyto oslavy zrušeny. Dokonce i tanec v měsíční záři (ThabalChongba), který se během během festivalu barev tančí, se letos neodehrál.

V jarních měsících začíná v Indii nový školní rok a s ním se do škol navrací i projekt pro vzdělávání učitelů. Jeho hlavním cílem je vytvářet ve školách příjemné a vhodné prostředí k výchově dětí z vesnických oblastí Manipuru. Začátkem února navštívili tuto oblast zástupci Sadby P. Jaroslav Fogl, ředitel, a koordinátorka dobrovolníků Petra Klašková, aby se seznámili se s průběhem projektu. Navštívili a komunikovali s několika učiteli a studenty škol. Přínosnost kurzů dokazuje mimo jiné zájem nových škol, které chtějí školení učitelů zorganizovat. Ale i zde vyškolení 45 učitelů z patnácti škol brání etnické rozbroje, jež rozdělily komunity na různých územích a znemožnily realizaci nejdůležitější části ročního programu pro učitele a ředitele škol – týdenního rezidenčního programu, který měl proběhnout v lednu. Aby se tato ztráta nějakým způsobem kompenzovala, byla na některých školách v tomto čtvrtletí provedena učitelská efektivní animace (TEA).

Zpětná vazba

„Nový rok a současná situace projektu jsou pro nás výzvou – je třeba udělat a splnit mnoho věcí časově omezených. Kvůli personálnímu oslabení a změnám byly počáteční dny projektu napínavé, přesto však pokračujeme dále s tím, jak se o školení dozvídá stále více lidí. Začátkem února jsme měli štěstí, že nás navštívil P. Jaroslav Fogl, SDB s paní Petrou, kteří přijeli až do Manipuru. Besedy a setkání byly naplňující, ale bohužel trvaly příliš krátce a některé školy přišly o možnost vzájemné interakce. Doufáme však, že v blízké budoucnosti opět navštíví školy v dalekém i blízkém okolí – jejich podpora je pro fungování projektu i nadále klíčová."

Paní Marta, koordinátorka Bosco Mangaal, Chingmeirong

...

„Tým Bosco Mangaal podporuje učitelský sbor a snaží se o udržení nadšení a aktivního přístupu, což je něco, co stojí za ocenění. Už dlouho víme, že k osobnostnímu růstu našich studentů je potřeba mít ve škole radostné prostředí, jehož vytváření je součástí učitelské profese. S našimi dětmi je to obtížné, protože pocházejí z chudých zemědělských rodin, často rozvrácených. Mnoho věcí, které by potřebovaly, jim chybí. Drobný sponzorský příspěvek, který prostřednictvím partnerských škol poskytujeme, ale slouží studentům velmi dobře. Na místě rodičů a učitelů bych rád vyslovil velké poděkování týmu Sadby – věřím, že opět budete mít čas navštívit naše krásné údolí plné mnoha přírodních krás, obklopené kopci, které je všeobecně známé jako údolí Khoupum.“

K. C. James SDB, ředitel školy Dona Boska, Khoupum

zpět na novinky