Projekt Dnes jím jako Ind skončil. Jak probíhal si můžete přečíst a prohlédnout v našem článku.

Zdroj článku zde

/img/article/a025601b.jpg

Přibližně stovka škol se zúčastnila osvětové kampaně Dnes jím jako, která probíhá každým rokem na jaře a letos byla zaměřená na Indii. Žáci a studenti základních i středních škol si vyzkoušeli ostrou indickou kuchyni, dozvěděli se mnoho zajímavých informací a někteří se zúčastnili soutěže o nejhezčí a nejnápaditější rangoli.

Smyslem projektu je přiblížit dětem, jak se žije v chudších částech světa, přivést je k zamyšlení nad vlastním způsobem života – nad hodnotami, které vyznávají, k myšlence, že i ony mohou svět kolem nás měnit.

Na projektu se podílejí naši bývalí dobrovolníci, kteří mají osobní zkušenost v dané zemi a připravené materiály vycházejí z jejich postřehů a zkušeností. 
Žáci a studenti se tak nenásilnou formou seznámí i s dobrovolnou službou.

Přihlášených škol každým rokem přibývá a ohlasy na projekt jsou příznivé. Přečtěte si hodnocení, které nám školy zaslaly.

Děkujeme všem zúčastněným školám za účast a našim dobrovolníkům za pomoc s přípravou tohoto zajímavého projektu.

Martina Mončeková
SADBA

zpět na novinky